Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Dokument 8:176 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Une Bastholm Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling forelegges for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang