Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 91 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 06.02.2020
   Votert i Stortinget 06.02.2020