Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. desember 2019

Ketil Kjenseth

Ruth Grung

leder

ordfører