Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Dokument 8:183 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Marit Knutsdatter Strand Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang