Ny saldering av statsbudsjettet 2019

Prop. 28 S (2019-2020), Innst. 133 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2019 Innst. 133 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ny saldering av statsbudsjettet for 2019, som er regjeringens forslag til de siste endringene i statsbudsjettet for inneværende år. Regjeringens forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. Regjeringspartiene fremmet i tillegg et forslag om en teknisk oppretting av avgiftsvedtaket av 13.12.2019 knyttet til veibruksavgiften, vedtak nr. 264. Forslaget ble vedtatt, og trådte straks i kraft.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2019

   Debattert i Stortinget 19.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019