Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 3 (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Valgkomiteen har avgitt en innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning. Endringen gjelder Sosialistisk Venstrepartis representasjon i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.