Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)

Prop. 81 L (2019-2020), Innst. 322 L (2019-2020), Lovvedtak 120 (2019-2020), Lovanmerkning 2 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 26.05.2020Innst. 322 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov), jf. Prop. 81 L (2019-2020) og Innst. 322 L (2019-2020). Endringene innebærer at regler om internkontroll i en rekke sektorlover oppheves eller endres. Endringene innebærer at krav om internkontroll med kommuneplikter skal være regulert helhetlig og samlet i ny kommunelov i stedet for i de ulike sektorlovene.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

  Andre behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.05.2020

  Behandlet tredje gang i Stortinget 12.06.2020