Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Prop. 100 L (2019-2020), Innst. 62 L (2020-2021), Lovvedtak 22 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 62 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner). Under Stortingsbehandlingen ble det av Stortingets flertall, alle unntatt medlemmene fra Sp, vedtatt enkelte endringer i tillegg til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2020