Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 12 S (2020-2021), Innst. 33 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.10.2020 Innst. 33 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2020 når det gjelder postene til allmennlegetjenester, allmennlegehjelp og psykologhjelp. Det er også vedtatt å gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningene til kommunene og til trygderefusjon for fysioterapi fra 1. november 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2020

   Debattert i Stortinget 20.10.2020
   Votert i Stortinget 20.10.2020