Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2020 Innst. 5 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. 5 S (2020-2021) som gjelder Stortingets budsjett, statens finansadministrasjon, statsgjeld, overføring fra oljefondet mv. Som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og Fremskrittspartiet, ble forslaget fra finanskomiteen vedtatt med noen endringer i forhold til regjeringens forslag. Budsjettforliket som gjelder statsbudsjettet for 2021 er gjengitt som vedlegg i innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.12.2020
   Votert i Stortinget 19.12.2020