Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 16 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 16 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2021, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 7 475 752 000 kroner, rammeområde 6 med 16 292 314 000 kroner og rammeområde 18 med 197 897 362 000 kroner, jf. Innst. 16 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen i kommuneproposisjonen for 2022 foreslå en revidert og mer treffsikker metode for å beregne tilskudd til de minste kommunene med størst behov for ressurskrevende tjenester.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 15.12.2020
   Votert i Stortinget 15.12.2020