Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 9 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 9 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om bevilninger på statsbudsjettet 2021. Stortingets flertall har fordelt kr - 69 583 421 000 på kapitler og poster under rammeområde 12 Olje-og enegidepartementet, og kr 14 626 923 000 på kapitler og poster under rammeområde 13 Klima-og miljødepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020