Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 14 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 10.12.2020Innst. 14 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021 for rammeområdene 2 og 3. Rammeområde 2 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 50 880 449 000 kroner og rammeområde 3 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 27 003 530 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen særskilt inkludere tiltak mot sosial kontroll i lukkede trossamfunn, i den kommende handlingsplanen mot sosial kontroll. Stortinget vedtok også å be regjeringen sørge for at trossamfunnsloven § 6 andre ledd trer i kraft snarest og senest 1.april 2021.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.12.2020

  Debattert i Stortinget 17.12.2020
  Votert i Stortinget 17.12.2020