Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit

Dokument 8:66 S (2020-2021), Innst. 229 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 11.02.2021 Innst. 229 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 66 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit, jf. Innst. 229 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021