Representantforslag om et styrket og gratis krisesentertilbud for voldsutsatte

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 427 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 20.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021