Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Dokument 3:7 (2020-2021), Innst. 574 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 25.05.2021Innst. 574 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Komiteen viser til at Riksrevisjonen har konkludert med at NVE ikke i tilstrekkelig grad har sikret at det er god beredskap for å håndtere IKT-angrep i kraftforsyningen og at dette er alvorlig. Komiteen merker seg videre at Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Olje- og energidepartementet ikke har etterspurt og sikret seg god nok styringsinformasjon om resultatene av NVEs arbeid med overvåking, varsling og beredskap ved IKT-hendelser. Komiteen stiller seg bak funnene og kritikken fra Riksrevisjonen. Komiteen støtter anbefalingene og ber Riksrevisjonen følge utviklingen innenfor IKT-sikkerheten i kraftforsyningen videre.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Debattert i Stortinget 01.06.2021
  Votert i Stortinget 01.06.2021