Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås

Prop. 125 S (2020-2021), Innst. 368 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.04.2021 Innst. 368 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kostnadsrammen for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås med 150 mill. kroner til 8 500 mill. kroner, og kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet med 25 mill. kroner til 1 245 mill. kroner. Koronapandemien har forsinket fremdriften og økt kostnadene for byggeprosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 04.05.2021
   Votert i Stortinget 04.05.2021