Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

Prop. 153 L (2020-2021), Innst. 520 L (2020-2021), Lovvedtak 161 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 20.05.2021Innst. 520 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven som tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Følgende er vedtatt: - En ny bestemmelse i straffeloven som skal gi grunnlag for straff for såkalt «lønnstyveri». - Å høyne strafferammen i arbeidsmiljøloven som gjelder arbeidsgivers ansvar for brudd på lovens straffesanksjonerte bestemmelser, innføre straffansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon samt en presisering i allmenngjøringsloven som klargjør at arbeidsmiljømyndighetene har full påleggskompetanse etter loven. - En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn og annen godtgjøring fra arbeidsgiver som den klare hovedregel skal utbetales via bank. Arbeidstilsynet skal her ha myndighet til å føre tilsyn. - En endring i arbeidsmiljøloven som skal gi Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for bilbransjen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2021