Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er til behandling i Stortingets presidentskap Utkast til innstilling vedrørende kapittel 9 forelegges utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang