Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.03.2022 Innst. 218 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 40 (2021-2022) Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030, jf. Innst. 218 S (2021-2022). Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og regjeringens politikk på disse områdene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2022

   Debattert i Stortinget 05.04.2022
   Votert i Stortinget 05.04.2022