Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.12.2021 Innst. 15 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet - Rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto sum på kroner 528 085 949 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2021

   Debattert i Stortinget 21.12.2021
   Votert i Stortinget 21.12.2021