Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 9 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet bevilgninger på kapitler og poster fordelt til energi -og miljøkomiteen i statsbudsjettet 2022 (Prop 1 S ( 2021-2022)). Stortingets flertall, representantene fra AP, Sp og SV, har under rammeområde 12 Olje- og energidepartementet bevilget kr. - 89 471 631 000, og under rammeområde 13 Klima-og miljødepartementet bevilget kr . 15 129 099 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 17.12.2021
   Votert i Stortinget 17.12.2021