Representantforslag om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.03.2022 Innst. 213 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2022

   Debattert i Stortinget 29.03.2022
   Votert i Stortinget 31.03.2022