Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 293 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om Norges fiskeriavtaler. Meld. St. 8 (2021-2022) gjelder Norges fiskeriavtaler for 2022 og fisket etter avtalene i 2020 og 2021, jf. Innst. 293 S (2021-2022). Stortinget vedtok å be regjeringen arbeide opp mot danske myndigheter for å sikre at det ikke forekommer to-sonefiske av kveite i Norges økonomiske sone sør for 62° nord og i Skagerrak mellom 20. november og 31. mars.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Debattert i Stortinget 19.05.2022
   Votert i Stortinget 24.05.2022