Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv

Prop. 68 S (2021-2022), Innst. 413 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 24.05.2022Innst. 413 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt at EUs tobakksdirektiv innlemmes i EØS-avtalen (direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU). Formålet med direktivet er å fremme et velfungerende indre marked i EØS-området for tobakksvarer og relaterte produkter. Nødvendige lovendringer for å innarbeide direktivet i norsk rett ble vedtatt av Stortinget i 2016 og 2018.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.05.2022

  Debattert i Stortinget 02.06.2022
  Votert i Stortinget 02.06.2022