Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Prop. 131 L (2021-2022), Innst. 108 L (2022-2023), Lovvedtak 27 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 05.12.2022Innst. 108 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak som innebærer innstramminger ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Rett til fast ansettelse styrkes, og gjelder nå ved all innleie fra bemanningsforetak og inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Grensen mellom innleie og entreprise tydeliggjøres. Det fastsettes forskrift om et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen. Det presiseres at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med overholdelsen av reglene. En forskriftshjemmel åpner for en avgrenset unntaksadgang innenfor enkelte områder og en godkjenningsordning for bemanningsforetak reguleres i forskrift. Hjemmelsgrunnlag for å fastsette godkjenningsordningen tydeliggjøres. Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av reglene, herunder å benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.12.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2022