Representantforslag om at trekk i rammetilskudd for ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft gjennomføres i tråd med de forutsetningene som regjeringen presenterte for de berørte kommunene og Stortinget

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Frank Edvard Sve, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Marius Arion Nilsen, Morten Wold, Roy Steffensen Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang