Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2023-2024), Innst. 10 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 07.12.2023Innst. 10 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2024 for de budsjettkapitlene som hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde (rammeområde 14). Rammeområdet omfatter bevilgninger til Riksrevisjonen, Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret. Det ble gjort vedtak i tråd med budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De samlede utgiftene utgjør 854 385 000 kroner.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.12.2023

  Debattert i Stortinget 14.12.2023
  Votert i Stortinget 14.12.2023