Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

Prop. 43 L (2023-2024), Innst. 237 L (2023-2024), Lovvedtak 49 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 14.03.2024Innst. 237 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven for å øke fleksibiliteten i foreldrepengeordningen ved å forlenge foreldrepengeperioden ved 80 pst dekning, fra 295 dager (59 uker) til 306 dager (61 uker og en dag), slik at foreldren får utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80 pst. som 100 pst. dekning. Videre har Stortingets flertall vedtatt endringer i kontantstøtteloven som avvikler støtten for de fire siste månedene av støtteperioden. Med endringen kan familier med barn mellom 13 og 19 måneder som ikke benytter barnehageplass med offentlig driftstilskudd, få kontantstøtte fra og med den måneden barnet blir 13 måneder til og med den måneden barnet blir 19 måneder.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.03.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.04.2024