Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Prop. 101 L (2023-2024), Innst. 431 L (2023-2024), Lovvedtak 94 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 07.06.2024Innst. 431 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger), jf. Prop. 101 L og Innst. 431 L (2023-2024). Endringene innebærer at introduksjonsstønaden for ektefeller og samboere uten barn reduseres, at det innføres et krav om tolv måneder forutgående medlemskap i folketrygden for rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon og et krav om fem års botid for personer mellom 19 og 24 år for å få tannhelsetjenester med redusert egenbetaling i den offentlige tannhelsetjenesten.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.06.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2024