Voteringsoversikt for sak:

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2014 Kl. 22:01:54)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har gjenvalgt Eldbjørg Løwer og Theo Koritzinsky som medlemmer av EOS-utvlaget, mens Inger Marie Sunde ble valgt som nytt medlem. Funksjonstiden for alle tre er 1. juli 2014 - 30. juni 2019. Eldbjørg Løwer ble gjenvalgt som leder for den samme perioden.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger