Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:16:58)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:17:21)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:17:44)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:18:11)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har diskutert et forslag fra representanter fra Senterpartiet om om fjerning av foreldingsfristen for brudd på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen