Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)

Dokument 8:4 L (2014-2015), Innst. 172 L (2014-2015), Lovvedtak 52 (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 172 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har diskutert et forslag fra representanter fra Senterpartiet om om fjerning av foreldingsfristen for brudd på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2015