Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi Greni om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 17. februar 2015

Hadia Tajik

Jorodd Asphjell

leder

ordfører