Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.05.2015 Kl. 17:15:14)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (05.05.2015 Kl. 17:15:22)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (05.05.2015 Kl. 17:15:40)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet og vedtatt et forslag fra representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet