Voteringsoversikt for sak:

Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.11.2015 Kl. 16:10:03)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (10.11.2015 Kl. 16:10:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet