Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

Prop. 157 L (2014-2015), Innst. 23 L (2015-2016), Lovvedtak 1 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.10.2015 Innst. 23 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.11.2015