Voteringsoversikt for sak:

Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:59:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2015 Kl. 17:00:38)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2015 Kl. 17:01:21)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2015 Kl. 17:01:50)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg