Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. desember 2015

Trond Giske

Bente Thorsen

leder

ordfører