Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.12.2016 Kl. 10:28:45)
  For

  Det ble votert over:

  utsettelse

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.12.2016 Kl. 17:02:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.12.2016 Kl. 17:03:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (07.12.2016 Kl. 17:03:41)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av SV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (07.12.2016 Kl. 17:03:56)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag om utsatt slokking av FM-nettet. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedtatt vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger