Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2018 Kl. 19:03:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (12.06.2018 Kl. 19:04:45)
 3. 2b Alternativ votering

  (12.06.2018 Kl. 19:04:45)
 4. 3 Votering

  (12.06.2018 Kl. 19:05:03)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter. Dette forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok enstemmig følgende forslag: Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger