Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  21 For
  79 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  93 For
  5 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Fordeling

  93 For
  5 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtat en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet