Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:29:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:30:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:30:19)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet to representantforslag i felles innstilling: - fra Senterpartiet om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus. - fra Fremskrittspartiet om å sikre tilgjengelighet hos Nav. Stortinget ba regjeringen fremme forslag om nasjonale retningslinjer som sikrer at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav. Stortinget ba videre regjeringen sikre tilstrekkelig kapasitet på kontaktsenteret i Nav for å unngå unødig lang responstid.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger