Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  24 For
  76 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  5 For
  96 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Fordeling

  92 For
  5 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  59 For
  41 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  88 For
  13 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  83 For
  18 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  90 For
  5 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har gitt regjeringen fullmark til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte tli fornybar energiproduksjon til havs, fra første fase av Sørlige Nordsjø II. Stortinget fattet fem vedtak som gir føringer for arbeidet i forkant av vindkraftetableringen, som utredninger av miljøforhold (havmiljø, sjøfugl), gjøre en naturkartlegging av områdene som er aktuelle for havvindutbygging. Videre ber Stortinget om at det gjøres forskning både før, underveis og etter etablering av havvindutbyggingen, for å kartlegge konsekvensene av utbyggingen for natur, dyr, fisk og fugler. Videre vedtok Stortinget at regjeringen skal vurdere andre og mer hensiktsmessige bevilgningsløsninger for differansekontrakter enn OPS-rammeverket, som sikrer at bevilgningene spres over flere budsjettår enn bare byggefasen, og komme tilbake til Stortinget senest i statsbudsjettet for 2025.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

Vedtak og henstillinger