Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 6 av 6)
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2020-2021)

  Datert: 24.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Statsråden har varslet innføring av språkkartleggingsprøver i barnehagen uten at det er foreligger faglig grunnlag for dette. Flere tusen barnehage- og småskolebarn har deltatt i en kartlegging av læringsmiljøet der de blir pålagt å bruke sure- og smilefjes for å evaluere seg selv både som elev og venn – en kartlegging som er meget omstridt. I februar kunngjorde kunnskapsministeren at det skal utvikles nye nasjonale prøver og såkalte progresjonsprøver i grunnskolen. I sum signaliserer regjeringen en ny omdreining i bruk av resultatstyring, testing og kartlegging, både i barnehagen og i grunnskolen. Dette skjer til tross for at Stortinget har bedt om en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet, og uten en forutgående vurdering av hvordan dette påvirker tidsbruk og nytteverdi. Hva gjør at statsråden prioriterer økt testing og kartlegging nå?
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2020-2021)

  Datert: 23.03.2021

  Besvart: 26.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om tiltak for å kompensere for tapt læring under koronakrisen, særlig med tanke på de elevene som har størst behov for oppfølging, og som står i fare for ikke å fullføre skolegangen
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2020-2021)

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 21.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om en nærmere oppfølging av kommunen for å bringe volden i Oslo-skolen under kontroll, og om å rette opp urimelig behandling av en lektor som fikk varig mén etter angrep fra elever
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2020-2021)

  Datert: 19.11.2020

  Besvart: 21.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om meldinger om koronautmattelse fra skoler og barnehager over hele landet, og om klarere rammer, tilstrekkelige ressurser og grep for å lette de ansattes situasjon
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2020-2021)

  Datert: 22.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra den offentlig finansierte barnehagesektoren, og om status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2020-2021)

  Datert: 02.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at innvandrer- og minoritetsmiljøene ikke var godt nok informert i den tidlige perioden av covid-19-pandemien, og hvordan regjeringen kan nå bedre ut med slik viktig informasjon