Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 6 av 6)
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 45 (2019-2020)

  Datert: 02.06.2020

  Til behandling

  I løpet av den tidlige perioden av covid-19-pandemien var det tydelig at en del av den generell offentlig informasjon ikke rakk ut til hele befolkningen. Blant annet så viste det seg at innvandrer- og minoritetmiljøene ikke var godt nok informert. Det er tydelig at regjeringen allerede har påbegynt sitt arbeid med å forbedre informasjonen rettet mot minoriteter gjennom bevilgninger og prosjekter. Det er bra. Men det hadde vært nyttig å vite hvor langt den har kommet i arbeide og hvordan veien videre er på dette området. Hvordan kan regjeringen bedre nå ut med denne type viktig informasjon til innvandrerbefolkningen, og hvordan vil regjeringen arbeider videre beredskapsmessig med å bøte på de svakhetene som viste seg på informasjonssiden rettet mot minoriteter og innvandrerbefolkning tidlig i pandemien?
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren, da kommersielle konsern vokser seg stadig større samtidig som de ideelle skvises ut i raskt tempo
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om oppfølging av elever i grunnskolen som sliter med langtidsfravær og skolevegring
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om økningen av antallet privatskoler i Norge de siste seks årene, og hva som gjøres for at disse nye skolene ikke skal trekke ressurser ut av fellesskolen
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2019-2020)

  Datert: 21.06.2019

  Besvart: 08.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre sangens plass i skolen