Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2023-2024)

  Datert: 23.11.2023

  Planlagt behandlet: 12.12.2023

  Søknaden om å bygge nye fysiske utenlandskabler til Danmark kommer etter alt å dømme på denne regjeringens bord. Statsråden har uttalt at behandlingen vil «innebære en vurdering av om det er samfunnsmessig rasjonelt å gi konsesjon». Er statsråden enig i at prissmitten i Sør-Norge vil reduseres noe dersom Skagerrak I og II ikke bygges på nytt, og kan han utdype hva han legger i begrepet «samfunnsmessig rasjonelt» – hvordan vektes prisen på norsk vannkraft i en slik vurdering?
 • Interpellasjon fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2023-2024)

  Datert: 03.11.2023

  Besvart: 30.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Det er økt behov for å sikre både eksisterende og nytt næringsliv tilgang til kraft. Energisystemet er i stor endring, og det er stor pågang fra aktører som ønsker å elektrifisere, utvide eller knytte ny virksomhet til nettet. Statnett må levere økt nettkapasitet på kortere tid, og utnytte nettet bedre. Statnett har derfor lansert Systemutviklingsplan 2023. Mener statsråden at aktørene i transmisjonsnettet og i regionalnettet har de rette rammebetingelsene for å få raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet?
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2023-2024)

  Datert: 02.10.2023

  Besvart: 17.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden kan leve med at regjeringens energipolitikk truer tilliten til rettsstaten