Interpellasjon fra Are Næss (KrF) til helseministeren

Interpellasjon nr. 11 (1998-99)
Om å bedre behandlingstilbudet til pasienter med muskel-/skjelettlidelser
Oversendt regjeringen: 09.11.1998
Besvart: 12.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Kroniske muskel-/skjelettsykdommer er ansvarlig for ca. 2/3 av fraværsdagene ved langtidssykemelding. Tilstandene medfører ofte sterke smerter og uførhet i ung alder, og har vist seg vanskelige å behandle. Det er nå kommet lovende resultater av tverrfaglige behandlingsopplegg, men disse har møtt problemer blant annet av trygdeteknisk art, og de er bare tilgjengelige få steder i landet. Effektiv behandling av kroniske muskel-/skjelettlidelser vil gi stor medisinsk og samfunnsøkonomisk gevinst.
Hva kan statsråden gjøre for å bedre tilbudet til pasienter med muskel-/skjelettlidelser?

Les hele debatten