Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 34 (1998-99)
Om forvaltning av abortloven etter intensjonen og å sikre objektiv og sannferdig informasjon, med henvisning til at ytterliggående antiabortorganisasjoner nå får statsstøtte
Oversendt regjeringen: 05.02.1999
Besvart: 04.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Sosial- og helsedepartementet har åpnet opp for at de mest ytterliggående antiabortorganisasjonene her i landet får statsstøtte til prosjekter. Tall viser at dagens abortlov fungerer etter hensikten og at det forebyggende arbeidet i sammenheng med selvbestemmelse fører til at aborttallene går nedover. Etter behandlinga av abortmeldinga står retten til selvbestemmelse fast, det forebyggende arbeidet ble styrket, og kvinner ble ikke tvunget til obligatorisk rådgivning. Flertallet i komiteen hadde heller ikke ønske om å endre abortloven, hverken med hensyn til selvbestemt abort, eller ved å stramme inn enkelte paragrafer.
Hvordan vil statsråden sikre at dagens abortlov blir forvaltet etter intensjonen, og at den informasjonen som blir gitt er objektiv og sannferdig?

Les hele debatten