Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 30 (2003-2004)
Om en gjennomgang av helseforetaksreformen for å få økt den folkevalgte styringen, da foretakene uten forutgående politisk behandling bebuder en rekke tiltak med omfattende følger
Oversendt regjeringen: 24.02.2004
Besvart: 30.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Helseforetaksreformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2001. Reformen er nå inne i sitt tredje virkeår. Samtidig bebudes nå i regi av alle fem helseforetak kutt i akuttberedskap ved enkeltsykehus, oppsigelser av tusenvis av ansatte, omstruktureringer og nedleggelser av sykehusavdelinger, tildels omfattende fusjoner av enkeltsykehus som Rikshospitalet og Radiumhospitalet, sentralisering og privatisering av deler av helsetjenestetilbudet. Felles for en rekke av de tiltakene som gjennomføres er at de skjer uten forutgående politisk behandling utenfor folkevalgte organer i regi av styrene for de enkelte helseforetakene. Det er nå tydeliggjort at en rekke av tiltakene vil ha omfattende konsekvenser for helsetjenestetilbudet til befolkningen.
Vil statsråden bidra til en grundig gjennomgang av hele helseforetaksreformen med formål å øke den folkevalgte styringen med de beslutninger som skal fattes?

Les hele debatten