Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 31 (2004-2005)
Om hvilke krav Regjeringen har satt vedrørende tollvern og muligheten til å opprettholde nasjonale målpriser i de pågående WTO-forhandlingene om landbruk
Oversendt regjeringen: 16.03.2005
Besvart: 26.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Utenriksminister Jan Petersen har uttrykt tvil om Regjeringens evne til å sikre norske interesser i de pågående WTO-forhandlingene på landbruk. Dette er oppsiktsvekkende og dramatisk. Det er grunn til å tro at mye av innholdet i en ny WTO-avtale vil kunne falle på plass allerede under hovedrådsmøtet i Genève i juli. Hvis utenriksministeren og Regjeringen forholder seg passive frem til dette hovedrådsmøtet, er det vanskelig å se for seg hvordan den endelige forhandlingsløsningen skal kunne bli i tråd med norske interesser. Det kreves derfor en tøff opptreden fra Regjeringen i den fasen WTO-forhandlingene nå er inne i.
Hvilke konkrete krav har Regjeringen satt vedrørende tollvern og muligheten til å opprettholde nasjonale målpriser i de pågående WTO-forhandlingene på landbruk, og hvilken strategi ser utenriksministeren for seg skal føre til at Regjeringens mål blir nådd?

Les hele debatten