Interpellasjon fra Berit Brørby (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2004-2005)
Om å bedre situasjonen for pasienter med øre- og balansesykdommen Ménière, med henvisning til ventetid for legehjelp, medisinpåfyll og -priser, og opplærings- og rehabiliteringstilbud
Oversendt regjeringen: 25.04.2005
Besvart: 30.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): I mange tilfeller er møtet med Helse-Norge tidkrevende og dyrt for pasientene. For pasienter med øre- og balansesykdommen Ménière tar det lang tid å få legehjelp. Prisene for Ménière-medisin er vesentlig høyere enn i andre europeiske land, og påfyll av medisin krever proforma legekonsultasjoner og gjentatte søknadsrunder mot offentlige instanser. Samtidig mangler Ménière-rammede et fast, offentlig tilbud om opplæring og rehabilitering. Pasientene opplever at de møter et tungrodd byråkrati, at de ikke får et godt nok helsetilbud og dermed får redusert livskvalitet. Dette er lite pasientvennlig.
Vil statsråden iverksette tiltak som kan bedre situasjonen og gjøre hverdagen enklere for pasienter med øre- og balansesykdommen Ménière?

Les hele debatten